לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

משמעות האותיות בקבלה – בהסתמך על ספרו של ברג סוד האותיות.

 

א-ת נותנים ביחד את כל האפשרויות ומכאן "אותיות"

3 אמות. א', מ', ש', הם היסודות שמהם נוצר העולם

7 כפולות: בג"ד כפ"ת ר'. אלו הם שבעה הרקיעים. אחד כנגד כל אות.

12 פשוטות: אלו הם 12 המזלות. אחד כנגד כל אות. 

 

3 אמות
לפי ספר היצירה והם: מ, א, ש,

ש' שורקת, זה הכוח המתפרץ, האש, לכל הכיוונים, מלמטה למעלה.

מ' מכונסת, מהמהמת, זה הכוח המתכנס, מלמעלה למטה, יסוד המים.

א' משלבת ביניהם, זה האוויר שיש בו גם שאיפה וגם נשיפה.

הרקיע נוצר מאש, הארץ נוצרה ממים, האטמוספרה מבססת את האיזון ביניהם.

א, מ, ש  הם חום, קור ולחות. החום נוצר מאש, הקור ממים, והלחות מהאוויר מאזנת ביניהם.

ש – יש בה שלושה קווים, ולכן יש לה את כוח הצמצום, ש' מושיעה את ת', היא קשורה לרחמים. היא השם שד"י. וגם ה"שם".

מ – זה משיח וגם מודעות, זה המלך. הכלי שבאמצעותו נברא העולם.

א - זה האות הראשונה 
 

7 כפולות

7 כפולות בג"ד כפ"רת, יסוד חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן וצר בהם שבעה כוכבים בעולם, שבעה ימים בשנה, שבעה שערים בנפש, זכר ונקבה.

ב – בית.

האות ב' קשורה לכוכב שבתאי, חכמה, יום ראשון בשבוע, עין ימין באדם 

ג – גדילה.

באות ג' קשורה לכוכב צקק, שלום, יום שני בשבוע, עין שמאל באדם

ד – חסד

האות ד' קשורה למלחה, לכוכב מאדים, יום שלישי בשבוע ואוזן ימין באדם. 

כ – כוח

האות כ' קשורה לשמש, למלוכה, יום רביעי בשבוע ואוזן שמאל באדם.

פ- פה

האות פ' קשורה לכוכב נוגה, לגאולה, אהבה, יום חמישי בשבוע, ונחיר ימין באדם.

ת - האות האחרונה
האות ת' קשורה לירח, התחלה וסוף, היום השביעי בשבוע, הפה של האדם.

ר – רשע

האות ר' קשורה לכוכב מרקורי, אמנות, יום שישי בשבוע, נחיר שמאל באדם


12 פשוטות

ק – האות היחידה הנמשכת כלפי מטה ולכן נותנת כוח לסטרא אחרא, למילה שקר. ק' ור' ביחד נותנים קר, שזה ההפך מחיים.

צ – היא שילוב של נ' ו-י' כשהאות נ' נותנת את המעבר מרמה לרמה, והאות י' את הממד האלוהי. י' מסמלת כתר, נ' את הנקבי. צ' זה פוטנציאל חיבור של הזכרי והנקבי.

ע – עין זה גם איבר הראייה, עליונות של תודעה על פני חומר. חברה של פ', יכולה להיות פשע או שפע. ע' ו-פ' הם הצינורות של השפע שיכולים להיות גם צינורות של פשע.

ס- קשורה לחסדים, לסמיכה. ס' זה המגן שמעביר לרמת מודעות יותר גבוהה.

נ - זה המעבר בין אנרגיה לאנרגיה 

ך – זה המסך המסתיר את כס המלכות. היא קשורה לכסא או לכיסוי. 


גימטרייה.

לאותיות יש כוח של מספרים גם. האותיות של המאות הם ק, ר, ש, ת. האותיות של העשרות בין י - צ . א –ט זה היחידים.

 

קראו את המאמרים הבאים - לחצו לקישור

מיסטיקה עברית קדומה

מסתרי המקדש א

מסתרי המקדש ב

קבלה בירושלים

ברית בין הבתרים

דברי הנביאים

יהדות דת משתנה

התגלות הר סיני

מדיטציה וקבלה

בראשית

בית שני

הארי הקדוש

בסוד לוויתן

חסידות

משמעות האותיות

תצפית גגות


 


 

 
הרשמו לרשימת התפוצה שלנו
Web Analytics