לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

מה לא בסדר בסיפור הבריאה בספר בראשית?

 

פסוק א' אומר: "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" וזה קורה ביום הראשון של הבריאה. אבל בפסוק ז' נאמר "ויעש אלוהים את הרקיע" וזה קורה ביום השני. אז איזה שמים אלוהים בורא בפסוק א'? ומדוע ההבדל בין "בורא" ו"עושה"?
ועוד: בפסוק ט' נאמר: "יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ". וזה קורה ביום השלישי. איזה ארץ אלוהים בורא בפסוק א'? ומדוע ההבדל בין "בורא" ו"קורא".

 

להזכירכם: לפי הקבלה יש 4 עולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה.

בפסוק ג' פרק א' נאמר: "ויאמר אלוהים יהי אור ויהיה אור..ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה", אולם בפסוק יד' נאמר: "ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום לבין הלילה... ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה". אז איזה אור יצר אלוהים ביום הראשון? ואיזה מין יום ולילה היו אלו כשעדיין לא היה ירח ולא שמש? ומדוע ההבדל בין "ויאמר", ו"יקרא" ו"יעש"?
האור מתקשר בפסוק ד' עם הערך של טוב "וירא אלוהים את האור כי טוב".

 

בפסוק כו' בפרק א' יוצר אלוהים את האדם בגרסה ראשונה: "ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.... ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם". שלוש פעמים מוזכרת המילה "ברא" שמוזכרת רק ביצירת התנינים הגדולים יום קודם ובבריאה של היום הראשון – שמים וארץ. 
אבל בפרק ב' יש גרסה שונה של בריאת האדם. פסוק ז': "וייצר יהוה אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה." יש כאן שימוש במילה "יצר" במקום ברא. בנוסף לזה מקודם ברא את האדם "אלוהים" וכאן יצר אותו "יהוה אלוהים". מה קורה פה??? 

 

היכן האישה?? היא נוצרת רק בפסוק כא' כ"עזר כנגדו" לאדם, לאחר שיצרו כבר את כל החיות והעופות וכלום לא עזר..."ויפל יהוה אלוהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן יהוה אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם". ליצירת האישה משתמשים בפועל "ויבן"... כמו כן: אלוהים יוצר את האדם ואילו האדם "קורא" בשמות לכל הדברים, כמו משתתף בתהליך הבריאה. אבל ברמה של קרא.

 

ביום השלישי בפרק א' פסוק יא' נאמר: "ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ". ולאחר מכן נאמר "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למיניהו", שימו לב שהכוונה של אלוהים ליצור עץ פרי עושה פרי הופכת להיות במעשה: עץ עושה פרי. האם החוסר הזה הוא הסיבה להיווצרות גן העדן ועץ החיים והדעת?

 

פרק א' בבראשית נחשב למפתח במיסטיקה העברית. 10 הספירות – 10 פעמים ויאמר.
1. בראשית ברא אלוהים – כתר.
2. ויאמר אלוהים יהי אור – חוכמה.
3. ויאמר אלוהים יהי רקיע – בינה.
4. ויאמר אלוהים יקוו המים – חסד.
5. ויקרא אלוהים ליבשה – דין.
6. ויאמר ה' יהיה מאורות – תפארת.
7. ויאמר אלוהים ישרצו המים – נצח.
8. ויאמר ה' תוצא הארץ נפש – הוד.
9. ויאמר ה' נעשה אדם בצלמנו – יסוד.
10. ויאמר להם ה' פרו ורבו – מלכות.

 

7 פעמים נאמר ירא, ו7 פעמים כי טוב, אלו הם 7 ספירות תחתונות, 7 ימים שבוע, 7 אותיות כפולות. 7 כוכבים בשמיים.

 

3 פעמים נאמר ויעש ו3 פעמים ויקרא. אלו הם 3 אמות: א,מ,ש שעליהם נוסד העולם.

 

12 פעמים אחרות מוזכר השם אלוהים, זה 12 השבטים, 12 האותיות הרגילות.

 

פשט – 24 הספרים של התורה.
דרש – 6 סדרי משנה,
רמז – תלמוד,
סוד – זוהר.  

 

קראו את המאמרים הבאים - לחצו לקישור

מיסטיקה עברית קדומה

מסתרי המקדש א

מסתרי המקדש ב

קבלה בירושלים

ברית בין הבתרים

דברי הנביאים

יהדות דת משתנה

התגלות הר סיני

מדיטציה וקבלה

בראשית

בית שני

הארי הקדוש

בסוד לוויתן

חסידות

משמעות האותיות

תצפית גגות


 
הרשמו לרשימת התפוצה שלנו
Web Analytics