לפרטים נוספים: 1-700-50-9992

שמעון הצדיק:

המעבר מיהדות מאגית ליהדות פרשנית קשורה לדמותו של שמעון הצדיק שקברו נמצא בירושלים המזרחית.

 

הימים של שיבת ציון והשלטון הפרסי היו ימים של גדולה לישראל, זה הזמן שבו נחתמה התורה ונכתבו שאר הספרים של התנ"ך. זו הייתה תקופה ארוכה, מראשית החזרה ב532 לפנ"הס ועד לימי אלכסנר מוקדון ב333 לפנ"הס, מאתיים שנה, שבהם היו נביאים, לפחות בתחילת התקופה, ובעזרת רוח זו של הנבואה נכתב התנ"ך.

הימים היו ימי שלטון אימפריה עתיקה בעולם, לפני שמסורות העולם החדש של היוונים נכנסו לתמונה. בישראל שלטה אז כנסת ישראל, מוסד לא ברור של אנשי רוח, שבזמן שמעון הצדיק - אחרון הצדיקים הגדולים, ענק רוח וגדול הדור הקודם, הפכה להיות הסנהדרין.

דמותו של שמעון הצדיק חשובה, מכיוון שהוא זה שמקבל את העידן החדש, גם פיזית, בדמותו של אלכסנדר מוקדון וגם רוחנית. פרס הייתה תרבות מאגית, הפרסים נחשבו למאגים של העולם העתיק, היה להם כת כוהנים שנקראו מאגים ועסקו במאגיה, ליהודים הייתה להם נטייה לכך גם כן, והם התפרסמו אחר כך בעולם הרומאי כמכשפים. העידן ההלני מבשר על שחרה של התבונה, השמש החושפת הכל, עולם אמיץ חדש שבו שולט ההגיון והסכולסטיקה ואין בו מקום לכהונה ולדת. לפי האגדה מי שהוביל את אלכסנדר מוקדון בכיבושיו, הדמות שהופיע לעיני רוחו, היה שמעון הצדיק.

 

יהושע בן סירא, בעל ספר בן סירא, מספר כי שמעון השאיר חותם עז בכל מי שפגש אותו. "מה נהדר מראהו בהשגיחו מאוהל קודש הקודשים במקדש ובצאתו מן הפרוכת". "ככוכב אור בין עבים וכירח מלא בימי מועד, כשמש מאירה אל היכל המלך וכקשת נראתה בענן". לא רק בתוארו אלא גם במעשיו התבלט, בימיו חוזק בית המקדש ונכרה לידו מקווה מים גדול.

מראהו המיוחד של שמעון הצדיק שיקף את מידותיו המיוחדות ואלה באו לידי ביטוי בעבודתו במקדש ובתגובה השמימית למלאכתו בקודש. מצב עניינים זה הידרדר לאחר מותו, אולי כביטוי סמלי לירידת הדור כולו.

בתלמוד מסופר "ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין (עדות לכך שהקב"ה מקבל את תשובת העם ביום הכיפורים), מכאן ואילך פעמים עולה בימים פעמים עולה בשמאל... והיה נר מערבי (אש התמיד במקדש) דולק, מכאן ואילך פעמים דולק ופעמים כבה. והייתה אש של מערכה (להקרבת קורבנות) מתגברת ולא היו צריכים כוהנים להביא עצים למערה חוץ משני גזירים לקיים מצוות עצים, מכאן ואילך תשש כוחה של מערכה. פעמים מתגברת פעמים אינה מתגברת... ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ולחם הפנים וכל כוהן שמגיעו שאוכלו כזית, יש אוכלו שבע ויש שבע ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מארה בעומר."

 

שמעון הצדיק וכוהנים לבושים בבגדי הכהונה מתייצבים לפני אלכסנדר עם שחר באנטיפטרס. ירד אלכסנדר ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו: "מלך גדול כמוך ישתחווה ליהודי זה?"
אמר להם: "דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי".
אמר להם: "למה באתם?"
אמרו לו: "אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תיחרב, יתעוך גויים להחריבו?"
כך בוטלה מזימה של השומרונים לדבר רעה בבית המקדש ולגרום לאלכסנדר להחריב אותו.

 

קראו את המאמרים הבאים - לחצו לקישור

מיסטיקה עברית קדומה

מסתרי המקדש א

מסתרי המקדש ב

קבלה בירושלים

ברית בין הבתרים

דברי הנביאים

יהדות דת משתנה

התגלות הר סיני

מדיטציה וקבלה

בראשית

בית שני

הארי הקדוש

בסוד לוויתן

חסידות

משמעות האותיות

תצפית גגות


 


 

 
הרשמו לרשימת התפוצה שלנו
Web Analytics